ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Преамбула

Шановний Користувачу сайту https://vypikayka.com/, звертаємо Вашу увагу, що використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням Вами Замовлень товарів із використанням сайту www.vypikayka.com, участю в акціях, заповненням заявок, форм тощо) означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання Сайту www.vypikayka.com, а також є акцептом цієї Публічної оферти Вами. Ця Публічна оферта обов’язкова для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами цієї Публічної оферти Ви маєте утриматися від використання сайту www.vypikayka.com.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Адміністрація — адміністрація інтернет-магазину для кондитерів «Випікайка», розміщеного на вeбсайті www.vypikayka.com, Товариство з обмеженою відповідальністю «Випікайка», зареєстроване  в Україні. Юридична адреса: 01042,         м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10, корп. А, кв. 3/57.

Акційний контент — контент, що може бути доступний для завантаження за акційною ціною протягом певного проміжку часу, про що буде поінформовано у відповідному розділі на сайті.

Замовлення — належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнені відповідні поля на сайті в розділі «Оформлення замовлення»), адресований Продавцю, з пропозицією здійснити продаж обраного на сайті переліку Товарів із зазначенням його кількості.

Користувач — фізична особа, яка досягла 16-річного віку, що має повну дієздатність, яка використовує цей сайт і/або його окремі інструменти, що погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови, описані нижче.

Контент — товар, розміщений на сайті www.vypikayka.com у вигляді текстових, зображувальних, аудіо- та відеофайлів, що представлені у різних форматах і доступні для огляду, завантаження та інших дій Користувача.

Одержувач — особа, зазначена Платником у розділі «Оформлення замовлення» як особа, уповноважена отримати товар. Якщо інше не вказано в розділі «Оформлення замовлення», Одержувачем є Платник.

Платник — особа, яка здійснює оплату замовлення Покупця. Якщо інше не зазначено в розділі «Оформлення замовлення», Платником є Покупець.

Покупець — зареєстрований Користувач або Користувач, що здійснює замовлення та має намір придбати / купує товари, запропоновані до продажу Продавцем і представлені на сайті www.vypikayka.com.

Особистий кабінет — сукупність захищених технічними засобами сторінок Сайту, що являють персональний розділ Користувача на Сайті, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. Особистий кабінет призначений для укладання, виконання, припинення цивільно-правових угод з Адміністрацією, використання додаткових функціональних можливостей Сайту, перегляду і управління доступними функціональними можливостями Сайту, отримання знижок на сервіс, направлення на адресу Адміністрації повідомлень, сповіщень, а також здійснення інших дій, передбачених явними функціями Особистого кабінету.

Правовласник — власник Контенту.

Продавець — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію з пропозицією придбати визначені товари. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка особа, якій Адміністрація надала право на розміщення відомостей про товар на сайті. Найменування Продавця вказується в документах на передавання товару Покупцеві (акт приймання-передавання, видаткова накладна, товарний чек тощо, які підтверджують факт передавання товару Покупцеві).

Пропозиція — відомості про товар, розміщені Продавцем на сайті, які містять інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови пропозицій, опублікованих на сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови купівлі товару.

Сайт — вeбсайт, що має адресу в мережі інтернет www.vypikayka.com, на окремих сторінках (в розділах) якого розміщені правила (умови) реєстрації, оформлення замовлення, оплати, доставки, повернення товару, гарантії тощо, а також міститься інформація про Покупця (контактні дані, замовлення, адреси доставки, та ін.), за допомогою якого Користувач має можливість здійснити купівлю бажаного товару.

Товар — матеріальний об’єкт, запропонований до продажу Продавцем, розміщений на сайті, щодо якого зазначені ціна, назва, опис, характеристики, а також статус  його доступності.

Угода — ця публічна оферта, що містить всі її умови та додатки до неї.

 1. Загальні положення

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передавання товарів та інші умови.

1.2. Сайт виступає платформою для розміщення пропозицій стосовно продажу товарів Продавцем.

1.3. Ця угода відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України є Публічним договором (офертою) та адресована невизначеному колу осіб незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), які бажають придбати товари, інформація щодо яких міститься на Сайті.

Оскільки ця Угода є публічною офертою, то, отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач / Покупець приєднується до цієї Угоди.

1.4. Інформація про товар відображається на Сайті та є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення про це Користувачу. Визначені зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після їх публікації.

1.5. Інформація про товар Продавця, умови його придбання, ціни та будь-яка інша інформація Продавця точно відображається на Сайті.

1.6. Ця Угода може бути укладена фізичною особою, яка досягла 16-річного віку, що має повну дієздатність, яка використовує цей сайт і/або його окремі інструменти, що погодилася з умовами Угоди та повністю приймає зобов’язання, які виникають внаслідок використання Сайту і укладення цієї Угоди.

1.7. Під час звернення Користувача до Адміністрації та має право запитати у Користувача документи, що підтверджують інформацію, зазначену в зверненні, і право Користувача на направлення такого звернення. У разі ненадання Користувачем запитаних Адміністрацією документів або інформації Адміністрація має право не здійснювати будь-яких дій у зв’язку зі зверненням Користувача.

1.8. Замовляючи товар на Сайті, Покупець погоджується з усіма умовами цієї Угоди та її Додатків.

1.9. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак Покупець після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю через обрання товару та заповнення форми у розділі «Оформлення замовлення». Заповнення визначеної форми вважається офертою Покупця Продавцю на придбання відповідного товару на умовах, зазначених у Пропозиції. Оферту Продавцю має право зробити і незареєстрований  Користувач, водночас йому потрібно коректно ввести всі необхідні дані у форму «Оформлення замовлення» на Сайті.

1.10. Оферта вважається прийнятою Продавцем (акцепт), якщо останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар відповідно до умов, передбачених офертою Покупця, або надав доступ і можливість завантажити контент через Особистий кабінет Користувача.

1.11. Після отримання оферти Покупця Продавець має право запропонувати придбати товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Покупця. У цьому разі така пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Покупцем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактична оплата, отримання Покупцем / Одержувачем товару на умовах, визначених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту оплати та видачі товару.

1.12. У разі помилково відправленого акцепту Сторони мають право змінити умови тільки, якщо вчасно повідомлять про таку помилковість одна одну.

1.13. Достатнім доказом прийняття оферти Продавцем або зустрічної оферти (тобто узгодження Сторонами всіх істотних умов продажу товару) є фактична його оплата, отримання  товару Покупцем / Одержувачем.

1.14. Не вважається прийняттям Продавцем оферти Покупця направлення                          Продавцем / Адміністрацією засобами електротехнічного (SMS-інформування, електронна пошта, телефонний дзвінок тощо) або іншого зв’язку повідомлення Продавця / Адміністрації про одержання Замовлення Покупця або про терміни його отримання і/або про ціну товару. Це повідомлення є винятково сповіщенням про одержання Продавцем оферти Покупця (але не про її прийняття) і містить відтворення умов оферти, наданої Покупцем.

1.15. Інформація про товар розміщена безпосередньо на Сайті, крім цього, під час  отримання товару до моменту підписання документів, що підтверджують отримання товару, Покупець / Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і/або упаковці, та/або в товаросупровідних документах. За необхідності одержання додаткової інформації про товар Покупець / Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття такого товару.

1.16. Знижка / акція не підсумовується з іншими знижками / акціями.

1.17. Власником прав інтелектуальної власності на поширення Контенту, представленого на Сайті, є ТОВ «Випікайка», зареєстроване в Україні. Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10, корп. А, кв. 3/57. Використання текстових, фото- та відеоматеріалів Сайту можливе лише з дозволу Адміністрації.

 1. Реєстрація на сайті та порядок оформлення Замовлення

2.1. Для отримання можливості здійснити купівлю на сайті Користувачу  необхідно зареєструватися на сайті. Для цього він має натиснути кнопку «Увійти» та заповнити реєстраційну  форму. Адміністратор залишає за собою право відхилити будь-яку заявку про реєстрацію та/або припинити будь-чию реєстрацію на Сайті.

2.2. Також Користувач може здійснити Замовлення товару без відповідної реєстрації, але водночас ним мають бути коректно заповнені обов’язкові поля у формі «Оформлення замовлення».

2.3. Під час реєстрації на Сайті, а саме заповнення реєстраційної форми та створення Особистого кабінету, Користувач зобов’язується вказувати інформацію, позначену як обов’язкова, в повному обсязі, а також відповідає за достовірність, правильність і правдивість як обов’язкової, так і іншої наданої інформації. У разі виявлення будь-якої недостовірності, неправильності або неправдивості інформації, наданої Зареєстрованим Користувачем, Адміністрація Сайту безумовно залишає за собою право в будь-який момент анулювати Обліковий запис такого Зареєстрованого Користувача без будь-яких компенсацій чи відшкодувань.

2.4. Внесенням інформації у реєстраційну форму Сайту, а також оформленням Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами цієї Угоди, і всі дії, які ним будуть здійснені, не суперечитимуть умовам зазначеної Угоди.

2.5. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а Угода між Покупцем і Продавцем — укладеною після отримання Покупцем електронного повідомлення на адресу електронної пошти від Продавця та способом здійснення телефонного дзвінка Продавцем на номер мобільного телефону, вказаного під час реєстрації Покупцем, з підтвердженням факту узгодження та приймання Замовлення.

2.6. Продавець має право відхилити Замовлення в разі фактичної відсутності товару на складі методом надсилання електронного повідомлення чи здійснення телефонного дзвінка Покупцеві. В такому разі права та обов’язки Сторін, пов’язані з продажем, доставкою і передаванням замовленого товару Покупцю та оплатою його Продавцю, передбачені цією Угодою, припиняються, а вартість товару за наявності сплати за нього повертається Покупцю.

2.7. У разі зміни в замовленні зі сторони Покупця і виникнення цінової різниці різниця з уже сплачених грошових коштів повертається Покупцю або Покупець погоджує з Продавцем закріплення фінансового резерву на наступне замовлення.

2.8. За відсутності можливості підтвердження Замовлення Продавцем у Покупця з причини неправильно зазначеної адреси електронної пошти або/та номера телефону Продавець має право скасувати таке непідтверджене Замовлення.

 1. Вартість та умови оплати товарів

3.1. Ціна товару вказана на Сайті у відповідному розділі на момент оформлення Замовлення і не враховує вартості доставки.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на товар. Однак Продавець не має права змінювати ціну замовленого товару після того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав електронне повідомлення або телефонний дзвінок, що підтверджує Замовлення, або Покупець здійснив розрахунок за товар.

3.3. Вартість товару сплачується в національній валюті України — гривні.

3.4. Покупець може здійснити оплату замовленого Товару:

 • банківською карткою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення;
 • перерахувавши грошові кошти безпосередньо перед отриманням Товару на банківський рахунок Продавця;
 • готівкою під час доставки кур’єром;
 • готівкою під час придбання через представництво і пункт видачі товарів.

3.5. Користувач / Покупець розуміє і погоджується з тим, що оператором з прийому та проведення платежів за товари, представлені на Сайті, є залежно від обставин одна з компаній-екваєрів, під’єднана до Сайту і обрана самостійно Користувачем / Покупцем у процесі здійснення оплати за товар.

3.6. Товар до моменту його передавання Продавцем має бути повністю оплачений Покупцем.

3.7. У разі якщо Замовлення анульоване Покупцем або відхилене Продавцем, сплачена вартість Товару підлягає поверненню, а витрачені кошти на доставку до моменту анулювання Замовлення Покупцем поверненню не підлягають.

3.8. Під час анулювання Замовлення чи здійснення повернення товару грошові кошти підлягають поверненню Покупцю.

3.9. Під час повернення товару грошові кошти потрібно повернути Покупцю тільки після отримання товару та опрацювання Продавцем належним чином заповненої заяви на повернення.

3.10. Повернення грошових коштів може відбуватися одним із вказаних нижче способів:

 • на банківську картку, з якої була проведена оплата Покупцем;
 • через здійснення поштового переказу.

3.11. Термін повернення грошових коштів залежить від обраного способу повернення (в термін від кількох годин до 3-х банківських днів — у разі повернення на картку, протягом 15-ти банківських днів — під час повернення поштовим переказом).

3.12. Додаткові правила та умови повернення грошових коштів викладені у відповідних розділах Сайту.

3.13. Продавець може обмежувати можливість використання деяких зі способів здійснення оплати замовленого Товару (п. 3.4.).

 1. Порядок передавання товару

4.1. Доставка товару здійснюється всією територією України, за винятком АР Крим і територій проведення ООС.

4.2. Доставка Замовлення товару здійснюється протягом 5-ти (п’яти) календарних днів із моменту оплати Замовлення Покупцем.

4.3. Під час оформлення Замовлення Покупець має можливість самостійно обрати  спосіб доставки, а саме:

 • кур’єрську доставку (вручення кур’єром за адресою, вказаною Покупцем);
 • отримання товару в обраному відділенні служби доставки (відділення служби доставки можливо вибрати зі списку, розміщеного на Сайті);
 • самовивіз за вказаною Продавцем адресою пункту видачі (адреси зазначені у відповідному розділі на Сайті).

4.4. Вартість доставки товарів сплачується за тарифами Компаній, які безпосередньо здійснюють доставку товару. Вся необхідна інформація стосовно доставки товарів зазначається Покупцем під час оформлення Замовлення у розділі «Оформлення замовлення» на Сайті.

4.5. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання термінів доставки, вказаних на Сайті, однак затримки доставки можливі внаслідок непередбачуваних обставин, які перебувають поза контролем Продавця (обставини форс-мажору). Продавець інформує Покупця в разі виникнення форс-мажорних обставин і погоджує нові умови доставки через електронну пошту або за допомогою засобів телефонного зв’язку.

4.6. Моментом отримання товару Покупцем є підписання Одержувачем / Покупцем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого ним товару (товарно-транспортна накладна, акт приймання-передавання, декларація на пересилання тощо) або фактичного отримання Одержувачем / Покупцем товару та вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Для видачі Товару Одержувачу він зобов’язаний надати під час отримання Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

4.7. Перед відправкою Покупцем товару його перевіряють і страхують на повну вартість. Під час отримання товару Покупець зобов’язується перевірити його на наявність пошкоджень, а також на наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт приймання-передавання тощо) і в разі виявлення невідповідностей на місці надати претензії службі доставки. Продавець не буде притягнутий до відповідальності за дії Компаній, що забезпечують доставку товару Покупцям.

4.8. Покупець має право порушити цілісність паковання товару, провести огляд товару, а також розпоряджатися товаром у будь-який інший спосіб на власний розсуд, але після його повної оплати. Визначене положення не позбавляє Покупця прав, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», щодо повернення товару належної і неналежної якості.

4.9. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного товару третю особу. У цьому разі Покупець зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін у такій ситуації поширюються положення ст. 636 Цивільного кодексу України.

4.10. Продавець може обмежувати можливість використання деяких зі способів доставки Товару під час оформлення Замовлення (п. 4.5.).

 1. Гарантійні умови

5.1. За умови дотримання вимог щодо належної експлуатації товару Покупцем Продавець гарантує високу якість товару протягом терміну гарантії. Термін гарантії на товар становить 14 (чотирнадцять) календарних днів, якщо інше не вказано виробником (постачальником) та/або законодавством чи не зазначено на Сайті.

5.2. Гарантійний термін починається з моменту передання товару Покупцю, про що вказується у відповідному документі, а якщо момент передання сезонного товару Покупцю не збігається з початком сезону для такого товару — з початку відповідного сезону. Вся необхідна інформація стосовно гарантійних умов щодо придбаних на Сайті товарів зазначається у відповідних розділах Сайту.

 1. Повернення товару

6.1. У разі якщо товар не відповідає очікуванням Покупця, він має право повернути придбаний товар належної якості протягом 14-ти (чотирнадцяти) календарних днів із дня його отримання за дотримання умов, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Не підлягають поверненню товари належної якості, визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р. № 172.

6.3. Для здійснення повернення товару Покупець має повідомити про це, зателефонувавши на відповідний номер, зазначений на Сайті, або повідомити про це на адресу електронної пошти info@vypikayka.com з позначкою «Вимога повернення товару».

6.4. У Товарі, що повертається, має бути збережений товарний вигляд, на ньому треба зберегти ярлики, бирки, упаковку зі штрихкодом, на товарі не має бути ознак використання тощо.

6.5. Під час повернення (відправлення за допомогою служби доставки) товару, що постачається в індивідуальній упаковці (упаковці виробника), необхідно упакувати такий товар додатково та зберегти його вигляд в індивідуальній упаковці. Продавець має право скасувати приймання товару, що повертається, якщо він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на ньому (на індивідуальній упаковці) залишилися сліди і/або пошкодження, зокрема ті, що виникають під час його транспортування (подряпини, потертості, нанесення марковань, додаткова фіксація скотчем вантажу і/або супровідних документів та ін.), — як товару, товарний вигляд якого не збережено Покупцем.

6.6. Повернення товару неналежної якості

6.6.1. Повернення товару неналежної якості здійснюється протягом встановленого гарантійного строку для цього виду товару, в порядку і в терміни, визначені законодавством, супровідними документами на товар та/або зазначені Постачальником під час надання інформації про товар.

6.6.2. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару або через його фальсифікації, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Продавець у порядку і в терміни, визначені  законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил і/або цієї Публічної оферти повертає Покупцю сплачену за товар грошову суму.

6.6.3. Вимоги Покупця мають бути висунуті через направлення на ім’я Адміністратора письмової заяви на адресу: 01042, Україна, м Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10, корп. А, кв. 3/57.

6.6.4. Якщо разом із товаром Покупцеві було надано технічний паспорт, гарантійний талон або інший документ, вимоги Покупця розглядаються Продавцем тільки за умови надання зазначених документів.

6.6.5. Продавець має право відмовитися від приймання товару, відправленого Покупцем без надання зазначених вище документів, а також не розглядати заяву (претензію) Покупця до усунення допущених ним недоліків. У разі, якщо Покупець не надішле вказані документи протягом 1-го (одного) місяця, зобов’язання продавця стосовно забезпечення збереження такого надісланого товару припиняються, і він має право розпоряджатися товаром на власний розсуд. Продавець не зобов’язаний здійснювати зворотне відправлення товару, заяву щодо якого оформлено неналежним чином і не надані необхідні документи.

6.6.6. Вимоги Покупця не задовольняють, якщо Продавець доведе, що дефекти товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил використання товару, умов його зберігання або умов його повернення.

6.6.7. Вимоги Покупця розглядаються протягом 14-ти робочих днів із моменту їх отримання.

 1. Доступ до сайту

7.1. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту, проте не буде притягнута до відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою, а також за шкоду, завдану через це, внаслідок, але не обмежуючись:

 • неправомірними діями третіх осіб;
 • збоями в роботі Сайту, зумовленими помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту;
 • відсутністю інтернет-з’єднань між пристроєм Користувача і сервером Сайту, а також між сервером Сайту і мережею інтернету;
 • проведенням державними та іншими органами належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу Сайту;
 • виконанням оновлень програмного забезпечення Сайту;
 • рішенням уповноважених органів державної влади, що застосоване і набуло чинності.

7.2. З метою недопущення несанкціонованого автоматичного сканування Сайту, а також його використання для виконання шахрайських дій та за наявності обґрунтованої підозри у зловживаннях стосовно використання сайту з боку Користувача Адміністрація залишає за собою право:

 • заблокувати доступ до Сайту;
 • скасувати всі закупи, здійснені з використанням неавторизованого доступу;
 • стягнути відшкодування збитків, завданих використанням неавторизованого доступу до Сайту.

7.3. Обліковий запис на Сайті передбачає можливість його використання винятково одним Користувачем. Не допускається передавання даних Облікового запису третім особам. У разі виявлення фактів передавання даних Облікового запису третім особам або фактів колективного користування обліковим записом Адміністрація має право заблокувати цей Обліковий запис, скасувати закупи, зроблені за допомогою нього.

 1. Відповідальність cторін

8.1. Покупець / Користувач cайту погоджується та гарантує не робити будь-яких дій, що можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування  Сайту і його сервісів.

8.2. Покупець / Користувач  зобов’язаний своєчасно поінформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до Особистого кабінету Користувача / Покупця третіми особами. Для інформування Покупець / Користувач має звернутися до Служби підтримки за контактами, вказаними на Сайті.

8.3. Користувач не має права передавати право користування власним Особистим кабінетом третім особам. У разі виявлення фактів передавання даних Облікового запису третім особам або фактів колективного користування Особистим кабінетом Адміністрація має право заблокувати цей Обліковий запис і скасувати закупи, зроблені за допомогою такого Облікового запису.

8.4. Користувачу / Покупцю заборонено пропонувати або використовувати інформацію, розміщену на Сайті (в тому числі Контент), для комерційних потреб без письмової згоди її авторів / правовласників і Адміністрації Сайту, а також будь-яким іншим чином поширювати отриманий Контент і його копії.

8.5. Приймаючи умови Угоди, Користувач / Покупець підтверджує, що ознайомлений і згодний  з умовами цієї Угоди.

8.6. Коментарі та інші записи Користувача / Покупця на Сайті не мають суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

8.7. Використання матеріалів Сайту без письмової згоди Адміністрації не допускається. Під час погодженого цитування матеріалів сайту посилання на Сайт обов’язкове.

8.8. Користувач / Покупець буде притягнутий до відповідальності за достовірність даних, зазначених у реєстраційній формі та формі Замовлення. У разі якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних у Замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою товару за неправильно зазначеною адресою або видачу товару неправильно вказаному Одержувачу, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача / Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат із сум, сплачених Покупцем як оплата товару.

8.9. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює  Платник, повністю покладена на банківські установи і платіжні системи, послугами яких вирішує скористатися Платник. Продавець не бере на себе відповідальність за їхні дії.

8.10. Адміністратор не буде притягнутий до відповідальності за роботу інтернет-провайдерів, процесингових центрів, платіжних систем, операторів зв’язку, банківських установ, сервісів оплати Visa / MasterCard, в результаті якої необхідна інформація та дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

Будь-які претензії і суперечки щодо проведення платежів і отримання грошових повернень Платник надсилає самостійно обраній компанії, а за неможливості їх вирішення у мирний спосіб вони вирішуються згідно з положеннями розділу 8 цієї Угоди.

8.11. Єдиним засобом відшкодування, який надається Покупцеві в разі невідповідності фактичних умов продажу цій Угоді, є надання Покупцеві / Одержувачу права відмовитися від отримання відповідного товару та вимагати повернення сплаченої за нього вартості. Покупець / Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання товару.

8.12. Адміністратор сайту не буде притягнутий до відповідальності за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передавання даних та інших технічних засобів для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

8.13. Відповідальність Адміністратора не може перевищувати вартості придбаних товарів на Сайті та не враховує будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду, завдану третім особам.

8.14. Продавець не буде притягнутий до відповідальності за дії компаній, що забезпечують доставку товару Одержувачу / Покупцю, в тому числі за терміни доставки, а також за збереження цілісності товару під час перевезення службами доставки.

8.15. Відповідальність Продавця за зміни умов пропонування до продажу та продажу товару обмежується правом Користувача / Одержувача / Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів.

 1. Вирішення суперечок і застосовне право

9.1. Ця Угода складена відповідно до законодавства України. Користувач / Покупець, який  перебуває за межами цієї юрисдикції, повністю погоджується підпорядкувати правовідносини, що виникають під час будь-якого користування Сайтом, законодавству України, а ці Умови діють щодо нього в максимально дозволеному його юрисдикцією обсязі без застосування будь-яких колізійних норм.

9.2. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною через невідповідність закону, цю умову не братимуть до уваги або ж Сторони вживатимуть заходи зі зміни договору настільки, щоб зробити його чинним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.   

9.3 Користувач / Покупець визнає і погоджується, що вирішення всіх можливих суперечок, що виникли з відносин між Сторонами і залагодити які Сторони не змогли за допомогою переговорів протягом як мінімум 30 днів, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Будь-які претензії та суперечки щодо надання доступу до завантаження Контенту Покупець / Користувач надсилає до Адміністрації, а в разі неможливості їх вирішення у мирний cпосіб вони вирішуються згідно з законодавством України.

 1. Використання персональних даних Користувача

10.1. Інформація, вказана Користувачем у реєстраційній формі (ПІБ, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса тощо), є його персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних виступає інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

10.2. Своєю згодою з цією Угодою Користувач добровільно надає Адміністрації зазначені в реєстраційній формі персональні дані для реєстрації в інформаційній системі як Користувача, а також з метою підтримки довгострокової співпраці з Адміністрацією Сайту. Користувач також дає згоду на використання його персональних даних для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Адміністрації.

10.3. Користувач надає Адміністрації право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі записувати персональні дані в бази даних Адміністрації (без додаткового сповіщення Користувача про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за необхідності).

10.4. Власником наданих Користувачем персональних даних є ТОВ «Випікайка», зареєстроване в Україні. Юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10, корп. А, кв. 3/57.

10.5. У разі зміни своїх персональних даних Користувач має надати Адміністрації оновлену інформацію, звернувшись за телефоном Служби підтримки  Адміністрації або способом внесення змін до відповідного розділу Облікового запису Користувача на Сайті. У разі невиконання Користувачем цієї вимоги Адміністрація не буде притягнута до відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних.

10.6. Користувач / Покупець безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього він має звернутися до Служби підтримки за телефоном, зазначеним на Сайті, з відповідним повідомленням. Користувачу також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7. Адміністрація не приймає реєстраційні дані Користувача у разі їх некоректного заповнення.

10.8. Адміністрація зобов’язується вчасно інформувати Користувача про його можливості та винагороди, однак не буде притягнута до відповідальності за повідомлення, які не були доставлені Користувачу внаслідок незалежних від Адміністрації обставин.

10.9. Для цілей, передбачених п. 10.2. цієї Угоди, Користувач надає Адміністрації право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і/або інформаційного характеру, а також відомості про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном, SMS, viber-повідомленнями, здійснювати дзвінки на вказаний у реєстраційній формі Облікового запису телефонний мобільний номер.

10.10. Дані Користувача, зазначені у реєстраційній формі, є конфіденційними. Доступ до них мають винятково уповноважені особи Адміністрації і сам Користувач, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

10.11. Відповідальним за недостовірність даних у Обліковому записі є Користувач.

 1. Інші умови

11.1. Всі правила та умови здійснення / виконання окремих  дій / операцій, розміщені у відповідних розділах Сайту, є невід’ємними частинами (як Додатки) цієї Угоди, що визначають зобов’язання для обох Сторін. У разі якщо умови, зафіксовані в тексті цієї Угоди, та умови, зазначені в її додатках (розділах сайту), відрізняються, то Сторони діють згідно з умовами, визначеними в додатках. Продаж товару Продавцем Покупцю регулюється цим Договором, а також законами України «Про електронну комерцію» та «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами в частині, що не суперечить специфіці електронної комерції.  

11.2. Оформляючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:

 • він ознайомлений та згодний з усіма умовами, викладеними в цій Публічній оферті, та беззастережно їх приймає;
 • всі дії, які ним будуть здійснені, не суперечитимуть умовам цієї Угоди.

11.3. Адміністрація має право без попереднього оповіщення вносити зміни до тексту цієї Угоди і/або додатків. Зміни до Публічної оферти набувають чинності після їх публікації і застосовуються до будь-якого замовлення, зробленого після їх публікації.

11.4. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з цією Угодою. У разі незгоди з її умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

11.5. Продавець і Покупець підтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв’язку (SMS тощо), додатків, оголошень і/або

повідомлень. Покупець погоджується, що всі повідомлення, файли чи інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу та прирівнюються до документів, складених у письмовій формі.

11.6.